ЮНИ - М 01

Производствената дейност включва асинхронни електродвигатели, вибрационни електромотори и циркулационни помпи за смазващо охлаждащите системи на металообработващи машини.

Виж електродвигатели Свържи се с нас
Miksan
& ЮНИ М 01

Фирмата произвежда помпи за смазващо
охлаждащите системи на
металообработващи машини

Виж продуктите Свържи се с нас

Производствена база

Включва основно и спрециализирано технологично оборудване за производството на електродвигатели. И тъй като качеството на нашите изделия е приоритет в работата ни, производствените процеси непрекъснато се обновяват и усъвършенстват. Внедряването на прецизно и високопроизводително оборудване е наша цел. Във фирмата е въведена и функционира система за управление на качеството ISO 9001:2008

Производствена номенклатура

Юни - М01 ООД е дружество обособено за производствена и търговска дейност. Ние произвеждаме и успешно предлагаме на Българския и Европейски пазари следните основни групи електротехнически изделия:
Асинхронни електродвигатели
Виброелектродвигатели
Циркулационни помпи
Циркулационните помпи за смазващо-охлаждащите системи на металообработващи машини, особено добре се приемат на Европейския пазар. Фирми от Германия, Италия, Белгия, Финландия, Полша и други успешно ги вграждат в своите съоръжения. В търговската дейност на дружеството са включени редуктори и мотор-редуктори на фирма YILMAZ Reduktor – Турция. Поддържаме на склад и продаваме електродвигатели с мощност до 90kW на фирма ELK motor – Турция.

Надежден партньор

Организацията на работа в дружеството, големия брой и разнообразие от изделия на склад, наличие на солиден задел от възли и детайли, на етап готовност за монтаж, позволяват бърза реакция и кратки срокове за изпълнение на поръчките. Със специалното си отношение към многобройните клиенти и техните нужди, ЮНИ – М01 ООД е надежден и предпочитан партньор.

За нас

ЮНИ – М01 ООД

ЮНИ – М01 ООД е обособено на Българския пазар през 2001г., като дружество с производствена и търговска дейност.

Производствената база е изградена и работи в промишлена зона в с.Войводиново обл.Пловдив   Стопански двор  1

В началото фирмата произвежда малки електродвигатели от 0,06 kW до 3 kW.

През годините 2006 – 2010 се усвояват по - големи мощности и габарити,при което обхвата на предлаганите мощности е от 0,06 kw of 11 kw

През 2005г. Дружеството става изключителен представител за България на редуктори и мотор - редуктори на фирма  YILMAZ Reduktor – Турция.

От 2018г. Дружеството включва в търговската си номенклатура  и асинхронни електродвигатели с мощност до 90 kW, произведени от фирма ELK motor-Tурция.

Продукти с марката Miksan

Miksan & ЮНИ М 01 ООД

ЮНИ М 01 ООД е дружество с ограничена отговорност, сновано 2001 година в село Войводиново, област Пловдив. Основната икономическа дейност, на компанията е насочена в областта на производство на електродвигатели, електромотори, генератори, пмопи, червячни редуктори и др.   

Copyright © 2021 Miksan.bg Developed by : TEDBG.com