Виброелектродвигатели

Виброелектродвигатели

Виброелетродвигателите са механизми предназначени за създаване на вибрация на плоски повърхнини и механизми – вибромаси, сита, транспортни ленти, бункери с инертни материали.

Основната серия (VA – VL) създава центробежна сила от 0,2 kN до 90,2 kN.

Честотата на вибриране съответства на оборотите на ел.задвижването и те са 3000 minˉ¹; 1500 minˉ¹; 1000 minˉ¹ или 750 minˉ¹.

Захранващо напрежение 230/400 V  50 Hz.

Към основната серия VA – VL са разработени и гама еднофазни виброелектродвигатели със захранващо напрежение 230 V  50 Hz.

Форма на изпълнение: на лапи (VA – VL) и на фланец (VAF – VEF).

Изделията притежават:

  • АТЕХ сертификат – ATEX II 2D Ex tb IIIC (T 120°C) Db
  • Степен на защита IP66
  • Изолационен клас F (155°C)

Освен основната серия виброелектродвигатели, са разработени и се произвеждат микро серия (VX – VY) с центробежна сила 0,2 kN до 0,06 kN. Последните отговарят на изискванията посочени за основната серия. Изделията от микросерията имат варианти за трифазно или еднофазно захранване.

За подробни технически  параметри  виж  каталог  Виброелектродвигатели.