Циркулационни помпи

Циркулационни помпи

Помпи за охлаждащите системи на металообработващи машини

Циркулационните помпи за смазващо-охлаждащите системи на металообработващи машини, особено добре се приемат на Европейския пазар. Фирми от Германия, Италия, Белгия, Финландия, Полша и други успешно ги вграждат в своите съоръжения.

В търговската дейност на дружеството са включени редуктори и мотор-редуктори на фирма YILMAZ Reduktor – Турция.

Поддържаме на склад и продаваме електродвигатели с мощност до 90kW на фирма ELK motor – Турция.

Циркулационните помпи са основен елемент в системите за охлаждане на всяка машина. Те придвижват охлаждащия флуид до зоната на рязане на метала.

Помпите работят в непрекъснат режим. Удовлетворяват изискванията за надеждност и ефективност.

Широката гама циркулационни помпи имат различни стойности на налягане и дебит на флуида необходими за системата.

  • Дебит от 35 l/min до 250l/min
  • Налягане от 0,5 bar до 100 bar
  • Температура на циркулационния флуид – от 0°C до 100°C
  • Кинематичен вискозитет на флуида от 1 до 90 mm²/s

Най-често използваните помпи поддържаме на склад.

Конкретни характеристики за всеки тип помпа може да намерите в каталог Помпи.